Likvidation

Har tanken slagit Er att avveckla Ert aktiebolag eller ekonomiska förening? Rättsläget i Sverige gör att likvidation oftast är det smidigaste alternativet. Processen tar i de bästa av världar cirka åtta månader. Vi kan bistå Er vid likvidationen av Ert aktiebolag eller ekonomiska förening från start till mål.

Processen kan förenklat uttryckas enligt följande:

  1. Bolagsstämma/föreningsstämma beslutar om likvidation, detta registeras sedan hos Bolagsverket. Kontakta oss gärna innan Ni fattar det formella beslutet. Det underlättar.
  2. Bolagsverket förordnar likvidator, som sedan skall ansöka om kallelse på okända borgenärer. Likvidatorn ansvarar för aktiebolaget/ekonomiska föreningens bokföring efter förordnandet.
  3. När tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut efter sex månader, då kan likvidator framför slutredovisningen på en bolags- eller föreningsstämma. När detta sedan registeras hos Bolagsverket är aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen upplöst.

Ingen tycker att likvidation är lika roligt som vi gör. Anlita Din likvidator med omsorg.